Etisk refleksjon og bevisstgjøring i veiledning

Av Turid Neverdal Almvik, 01.06.2017

Se ny artikkel fra Sykepleien:Etisk refleksjon og bevisstgjøring i veiledning

https://sykepleien.no/forskning/2017/04/etisk-refleksjon-i-veiledning

Skrevet av Gry Bruland Vråle, Lisbeth Borge og Kari Nedberg