Interessert i utdanningssaker?

Av Sigbjørn Flatland, 06.06.2017

Utdanningsutvalget arbeider på oppdrag fra styret i NSFLIS, og har mulighet til selv å initiere saker. Kan dette være noe for deg? Les mer!

Utdanningsutvalget har de siste årene hatt svært varierte, og interessante oppgaver. I hovedsak dreier det seg om utdanningsrelaterte saker og særlig nå i sammenheng med videreutvikling fra videreutdanning til mastergradsstudium har det vært en del å følge med på. 2013-2015 ble det utført en kartlegging av intensivsykepleieutdanningene i Norge. Det ble publisert en artikkel av dette arbeidet i Sykepleien i 2015.

Siste årene har Utdanningsutvalgets fokus vært revidering av 'Funksjons- og ansvarsbeskrivelsen' som nå skal opp som sak på GF høsten 2017. I tillegg har Utdanningsutvalget ansvar hvert år for å arrangere pedagogisk seminar og posterutstilling. Det har også blitt laget oversikter årlig over utvikling av antall intensivsykepleiere som har phd-kompetanse eller i phd-løp. 

Det er viktig at deltakerne i Utdanningsutvalget har ulik erfaringer; både som klinikere, utdanningsansvarlige og med forskningskompetanse.

Ønsker du å stille til valg?