Plikt til samarbeid også fra skolens side

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Høringen gjelder forslag om å innføre en plikt for skolene til å gi intensiv opplæring i lesing, skriving og regning til elever på 1. – 4. trinn som står i fare for å bli hengende etter i opplæringen. Videre foreslår departementet i høringen å innføre en plikt for skolene til å samarbeide med andre kommunale tjenester.

Dette har vi jobbet for i mange år!
Du kan lese høringsutkastet her
Se særlig kapittel 3.
Frist innspill til LaH NSF 20. august.