Hopitering på Glostrup hospital.

Av Kristine Knudsen, 16.06.2017

Sidsel Arnkværn har sendt inn referat fra Diakonhjemmets studiebesøk på Glostrup. De ble tildelt stipend fra Medac i fjor på FSR for å bruke til hospitering.