Tildeling av reisestipend til Nordisk hygienekonferanse 2017

Av Silje Severine Sætre, 20.06.2017

Vi vil gratulere!

Styret i NSFFH har vurdert alle innkomne søknader om reisestipend og har valgt å tildele disse tre: Guro Sæther-Denk, Kjersti Hocklin og Hilde Aasen.

Vi gratulerer og ønsker god tur!

Det vil imdlertid ikke bli lyst ut flere stipender i år.