Ansatte og fylkesstyre

Av NSF

Fylkesleder:

Line Orlund mobil: 452 92 720

Rådgivere: 

Annlaug Waage            tlf. 22043132
Atle Thorstensen          tlf. 22043136
Eva Kristin Eimhjellen   tlf. 22043140
Frank Ryghaug  (permisjon)
Gry Renate Bergskaug tlf. 22043112
Kristin Rødahl              tlf. 22043127
Tori Lederhilger           tlf. 22043129
Janne Koksvik              tlf. 22043316

Konsulent: 

Inger Roth Antonsen tlf. 22043135

Kurskonsulent:

Martha Godtfredsen  tlf. 22043143

Fylkesstyre:

Leder: Line Orlund
Nestleder: Bård Eirik Ruud
Medlem: Kirsti Juvik
Medlem: Camilla Stalsberg (permisjon)
Medlem: Karin Solfeldt
Medlem: Eirik Aldrin
Medlem: Ann Kirstine Kirk
1. Vara: Nils K. Rise

Studentrepresentant: Jeanett Paulsen
Vara studentrepresentant: Rachel V.B. Bø
Faggrupperepresentant: Kari Bue
Vara faggrupperepresentant: Anders Aasheim