Nyhetsbrev mai/juni- 2017

Av Jorunn Bjerkan, 21.06.2017

Hei medlemmer av NSF faggruppe for E-helse

 

 

                       

Nå er det nye styret for NSF E-helse konstituert og så smått startet jobben.

Styret består av både nye og mer erfarne medlemmer med fartstid i styret.

Navn

styreverv

Jobb/funksjon

Christine Rygg,

leder

Fagutviklingssykepleier ,Bærum sykehus

Torunn Wibe

Nestleder

medlemskontakt

Fagkonsulent, Utviklingssenter for sykehjem og   hjemmetjenester i Oslo

Mari Berge

Kasserer

Høgskolelektor, Institutt for sykepleie,   Høgskulen på Vestlandet

Grete Vabo

Sekretær

Førstelektor, Universitetet i Agder

Jorunn Bjerkan

webredaktør

Førsteamanuensis, Nord universitet

Silje Ljosland Bakke

1.vara

Informasjonsarkitekt, Nasjonal IKT

Oddvar Hagen

2.vara

Konsulent, Universitetssykehuset   Nord-Norge

 

Hva vil du som medlem ha ut av å være med i NSF E-helse, og hva vil du at styret skal bidra med?

Det nye styret har selvsagt noen ideer, men vil ha både kommentarer på ideene og nye innspill fra dere alle.

  • Vi vil arbeide for å få flere medlemmer: det vil gi oss styrke og bedre økonomi!
  • Vi ønsker å  nå dere både på E-post, NSFs egne sider og på facebook-siden til NSF E-helse.
  • Vi planlegger 4 nyhetsbrev pr år, innimellom kan det komme kortere oppdateringer
  • Vi kan tenke oss å etablere webinar for dere medlemmer -dette blir webbaserte forum med faglig påfyll- her er det sikkert flere som også kan bidra med fagstoff etter hvert?
  • Styret ønsker å være faglig synlige og tilstede der E-helseaktiviteter foregår nasjonalt og internasjonalt. Sammensetningen av styret gjør at vi både geografisk og i jobbsammenheng favner bredt. Styrevervet gir en mulighet til også å nå viktige politiske fora.
  • NSF oppfordrer til økt samarbeid mellom faggrupper: vi søker i førtse omgang et nærmere samarbeid med NSF faggruppe for ledere.
  • Vi vil jobbe sammen med NSF student når det gjelder sykepleierutdanningen og fokus på E-helse
  • Vi vil fortsette arbeidet med utvikling av både dokumentasjonssystemer og annen teknologi som forbedrer hverdagen til sykepleierne. Vi vil også delta videre i utviklingen av ICNP