Sommerhilsen 2017 fra landsstyret!

Av Turid Neverdal Almvik, 26.06.2017

Her kommer en sommerhilsen fra landsstyret!

               

Hvis du ikke kan lese dette nyhetsbrevet, klikk her for å åpne det i en nettleser.
Logo 1 Logo 2

                    Sommerhilsen fra landsstyret 2017!                

NSF Glimmer
             23. juni      2017                 

Våren 2017

Nå står sommerferien for døren for de fleste av oss. Noen har kanskje allerede tatt ferie! Her kommer en hilsen fra oss i landsstyret med litt informasjon om hva vi som landsgruppe har jobbet med i vår og litt om hva som planlegges for høsten.

Landskonferanse i veiledning 24.-25.april.

Hovedsaken i vår har vært å planlegge og gjennomføre landskonferansen, "Jeg vil, jeg vil, men tiden strekker ikke til...". Denne fant sted på Scandic hotell Ambasadur i Drammen og ca. 50 deltakere var til stede disse to dagene i april. Evalueringen viser at deltagerne var fornøyde med  tema for konferansen og forelesningene. Desverre var lokalene ikke som forventet pga. at oppussingen av hotellet ikke var ferdig til konferansen startet. Dårlige praktiske forhold  gjorde gjennomføringen mer stressende enn nødvendig. Hotellet har beklaget i ettertid og gitt oss en kompensasjon. Vi i styret takker alle deltagerne og foreleserne  for sporty og positiv innstilling til det hele, selv om dette påvirket alle. Presentasjonene på konferansen er lagt ut på faggruppas hjemmeside og på facebooksiden til gjennomlesing for alle. Takk til alle foreleserne som skapte lærerike dager. Neste konferanse blir i 2019. Da er Faggruppe for veiledere 20 år!

Generalforsamling 2017

I tilslutning til konferansen gjennomførte vi generalforsamling. GF-protokollen ligger ute på hjemmesiden og på facebook. Handlingplan, årsberetninger, regnskap og budsjett for de neste to årene ble gjennomgått.  Landsstyret ønsker blant annet å jobbe med kunnskapsgrunnlaget for veiledning. Det vil si: hva bygger vi vårt veiledningsfag/syn på? Vi har en flott veilederbrosjyre som dere må bruke. Men tillegg til den ønsker vi å jobbe med kunnskapsgrunnlaget. Gry Bruland Vråle skal hjelpe oss med dette. Andre skal også trekkes inn i dette arbeidet. Vi har også planer om å lage en Quest Back-undersøkelse der vi går ut og spør sykepleiere i pasientnært arbeid om hva de vet om veiledning, om de har fått/får veiledning og hvilket utbytte de har hatt. Dette skal vi bruke høsten 2017 og våren 2018 på. Vi får hjelp fra folk staben i NSF til dette. Landsstyret fremmet en sak med forespørsel om mandat til  videre arbeid med evt. samarbeid/sammenslåing med andre faggrupper. Sentralt fagforum har jobbet med dette en tid. Det er mange faggrupper og noen er små og har med dette kanskje liten gjennomslagskraft. Landsstyret i Faggruppe for veiledere fikk mandat til å jobbe videre med dette. Det er ikke dermed sagt at vi jobber for sammenslåing med andre faggrupper, men heller mer samarbeid og hvordan det evt. skal organiseres. Kom gjerne med tanker og synspunkter på dette på mail til leder: turid.almvik@stolav.no Se forøvrig GF-protokollen.

Valg 2017

Valg 2017

I tillegg til GF var det også valg på nytt landsstyret, ny representant i Nordisk Forum (NF) og ny valgkomite. Her er navnene på det nye styret fra 2017-2019: Leder: Turid Neverdal Almvik. Øvrige: Anne Marie Saxlund,sekretær, Ingebjørg Samnøy Sørhaug, styremedlem, Elin Drangsholt, nestleder, Vibeke Thorkildsen, kasserer. Vararepresentanter: Borghild Helløy, Ruth Våland. I tillegg ble Jorunn Bø valgt til representant  i Nordisk Forum, fra medlemsgruppa. Ny valgkomite: Urd Vikøren og Jorunn Bø.
Vi takker det gamle styret, tidligere NF-representant og valgkomite for godt arbeid og ønsker det nye styret lykke til!

Utlysning av prosjektmidler 2017  

Årets utlysning av prosjektmidler fra NSFs faggruppe for veiledere er lagt ut på hjemmesiden og på facebook. Hensikten med disse midlene er å stimulere til prosjektarbeid ol. som fremmer veiledningsfaget. Søknadsfrist 30. sept. 2017. Se linken til søknadskjemaet. Pengene trenger ikke brukes i 2017. Pengene utbetales etter at en rapport el. foreligger.

Les mer >             

Høsten 2017

Som vanlig planlegger vi lokalgruppelederkonferanse i høst. I år arrangeres den den 1.nov. i Sykepleiens hus i Tollbugata 22, Oslo! Hit inviteres leder/nestleder eller andre til en samling for å utveksle erfaringer og jobbe sammen om å utvikle veiledningsfaget og faggruppa. Høsten skal dessuten brukes til å jobbe med spørreundersøkelsen og kunnskapsgrunnlaget som er tidligere omtalt i dette nyhetsbrevet. I tillegg ønsker vi å være mer synlig med kronikker og blogger på hjemmesiden, på facebook, Sykepleien og evt. andre typer media. I alle sammenhenger  må vi alle snakke om betydningen av veiledning for yrkesutøvere som jobber i pasientnært arbeid!

Lokalgruppene!

Jeg ønsker å berømme det gode arbeidet som skjer i våre tre lokalgrupper. Det er lokalgruppe i Sør-Trøndelag (Trøndelag fra 2018), Oslo/Akershus og i Østfold. Takk for godt arbeid! 
Lokalgruppene arrangerer jevnlig fagdager og veiledercafeer mm. for medlemmene lokalt. Disse samlingene fungerer både som teoretisk og praktisk  kunnskapsutvikling, og samtidig som metaveiledningarena. Å være veileder kan til tider være ensomt. På slike samlinger treffer man personer som er like opptatt av veiledning som en selv er.
Møt opp på disse samlingene!

God sommer!

God sommer!

Med dette vil jeg på vegne av landsstyret i Faggruppe for veiledere ønske alle medlemmer en riktig god sommer! Ta gjerne kontakt hvis dere har innspill til eller har spørsmål om landsstyrets arbeid.
Med vennlig hilsen, på vegne av landsstyret, Turid Neverdal Almvik, leder

Kontakt oss

https://www.nsf.no/faggrupper/veiledere
turid.almvik@stolav.no
Turid Neverdal Almvik, 45604307

Facebook          
Klikk her for å melde deg av dette nyhetsbrevet.