NSF er bekymret for sykepleierbemanningen i sommer

Av Live Bergflødt Gusfre, 26.06.2017

Fylkesleder Linda Lavik forteller til NRK at det er vanskeligere å skaffe vikarer fra Sverige og Danmark i år enn det har vært tidligere. Hun er bekymret for tilbudet til pasientene i sykehjem og hjemmesykepleien løpet av sommeren.

https://www.nrk.no/buskerud/frykter-pasienter-ikke-far-den-hjelpen-de-trenger-1.13000770