Trøndelag ble tildelt prosjektmidler fra LaH NSF

I desember mottok LaH NSF Frimurerlogens fellesgave på 1 million kroner.
LaH NSF utlyste midler til et prosjekt som skal utarbeide materiell til systematisk bruk for helsesøstre i helsestasjonen for å forebygge, avdekke og avverge vold og overgrep mot barn under ett år. Det kom inn 8 søknader. De 3 kommunene i Trøndelag ble tildelt prosjektmidlene etter en grundig helhetsvurdering opp mot prosjektutlysningen.

Kriterier i utlysningen

  1. Prosjektet skal utvikle informasjonsmateriale som helsesøstre kan bruke i sin veiledning av foreldre til barn under et år om temaet vold. 
  2. Materialet skal hjelpe helsesøstre med å bringe temaet vold på banen sammen med foreldrene og veilede dem.

Se vedlagte prosjektutlysning og prosjektplan.