Politisk debattmøte 30.august

Av Live Bergflødt Gusfre, 30.06.2017

Stortingsvalget 2017 gjelder deg!

Toppkandidatene til de største politiske partiene i Buskerud er klare for å debattere spørsmål som opptar sykepleiere. Møt opp du også!

Debatten blir avholdt på Park Hotell i Drammen kl 18.30 den 30.august.

Møtet er åpent for alle, men vil hovedsakelig handle om spørsmålene som opptar sykepleiere.

Stikkord for debatten er blandt annet; fortsatt forhandlingsrett i arbeidstidsspørsmål, deltidsproblematikk, sykepleiermangel, kompetanse i kommunen etter samhadlingsreformen, bemanning og privatisering.

Dette er anledningen for å møte politikerne som kan påvirke sykepleiernes hverdag.

Vi håper på godt oppmøte fra både medlemmer av sykepleierforbundet og andre engasjerte!