Er sykepleierne viktige for Kreftforeningen?

Av NSF, 10.07.2017

– Sykepleierne i Kreftforeningen er i streik. For meg som ansatt sykepleier har byttet av arbeidsgiverorganisasjon helt uventet brakt mange nye spørsmål på bordet for mitt arbeidsforhold, akriver Fredrik Svendsen, sykepleier og ansatt i Kreftforeningen i VG i dag.

1: Har Kreftforeningen fortsatt sykepleiere i organisasjonen?
2: Er det viktig for Kreftforeningen å ha sykepleiere i organisasjonen?
3: Er (ikke) sykepleierne viktige for Kreftforeningen?

Vi er blitt tilbudt en tariffavtale som ikke garanterer de samme minimumsstandardene som tidligere tariffavtaler har gjort. Arbeidsgiver hevder at sykepleierne i Kreftforeningen ikke jobber med sykepleieoppgaver, men med funksjonæroppgaver – derfor tilbys vi en funksjonæravtale. 

Sykepleierne i Kreftforeningen har mange forskjellige oppgaver. Noen av dem kan beskrives som funksjonæroppgaver. (Dette er jo ikke spesielt for oss i Kreftforeningen; det er anslått at sykepleiere i vestlige land bruker opp mot 70 prosent av arbeidstiden sin til administrasjon, dokumentasjon og samhandling.) Men alle oppgavene vi løser, løser vi med vår erfaring og kompetanse som sykepleiere.

Som sykepleiere kvalitetssikrer vi informasjon på Kreftforeningens nettsider. Vi oversetter medisinsk informasjon til et dagligdags språk slik at det blir tilgjengelig for store brukergrupper. Vi tilpasser informasjonen til de vi kommuniserer med enten det er på nettsidene, Kreftlinjen eller lokalkontoret. Og enten de vi snakker med er pasienter, helsepersonell, frivillige eller kolleger. Noen som kontakter oss er i krise eller sorg. Vi vet hva vi skal si og gjøre, også når vi møter folk som befinner seg i livets vanskeligste situasjoner.

Når vi driver opplæring og oppfølging av frivillige, gjør vi det med vår sykepleierbakgrunn. De frivillige skal kunne noe om kreftsyke, de skal forstå rollen sin og de skal forstå hva det innebærer å være frivillig innenfor helsefeltet. Noen ganger skal de også vite noe om ulike aktører og samarbeidspartnere i helsevesenet. Av og til har de frivillige vanskelige møter, som skal debrifes og bearbeides. Det hjelper vi dem med.

Det er med vår kunnskap og erfaring med helsesektoren vi bidrar til å utforme tiltak. Vi forstår pasientenes behov. Vi ser hvor i helsevesenet, kommunen og med hvilke andre aktører vi kan samarbeide for å finne det organisatoriske rommet hvor tiltak rettet mot pasienter og pårørende kan settes inn og vinne fram. Vår systemkompetanse som sykepleiere er viktig for Kreftforeningen.

Kan Kreftforeningen løse sine oppgaver med funksjonærer? Ikke uten sykepleierkompetansen. For kvaliteten og troverdigheten til organisasjonen er det nødvendig at den har tilstrekkelig tilgjengelig sykepleiekompetanse.

Som sykepleier blir du ikke lønnsvinner i Norge, men det er stor tilfredsstillelse i å vite at vi bidrar og at det en gjør er viktig og nyttig både for samfunnet og de enkeltpersonene vi møter. Derfor er vi lei oss for at vi ikke får gjøre oppgavene våre nå mens det er streik. Som sykepleier blir du ikke lønnsvinner i Norge, men vi kan vi ikke akseptere at vi tilbys dårligere vilkår en det vi har forhandlet oss fram til over en årrekke. Streiken vil fortsette til vi får en avtale som sikrer at våre lønns- og avtalevilkår ikke svekkes.

Innlegget ble først publisert i VG 10. juni 2017.