Nei Haugli, NSF feilinformerer ikke!

Av Nina Horpestad, 11.07.2017

Fredag 7. juli påstod NHO-direktør Håkon Haugli gjennom Stavanger Aftenblad at undertegnede og NSF feilinformerer når vi redegjør for publikum hvorfor sykepleierne i Kreftforeningen streiker. Dette tilbakeviser fylkesleder i NSF Rogaland, Nina Horpestad, i sitt tilsvar i dagens utgave av avisen.

Håkon Haugli, administrerende direktør i NHO Abelia mener jeg feilinformerer i mitt innlegg den 30. juni om sykepleierne som streiker i Kreftforeningen. Jeg kan ikke ta fra ham hans opplevelser rundt dette, men ønsker å i imøtekomme noen av påstandene han fremmet i sitt  innlegg den 7. juli.

Hauglis påstand:
Norsk Sykepleierforbund (NSF) har ikke tillit til at lokale parter kan komme frem til gode løsninger.

Vi har tillit til at lokale parter kan komme frem til gode løsninger, men vi forventer at avtalen vi kommer frem til korresponderer med avtaleperioden som den overordna avtalen har, på lik linje med andre avtaler vi har for våre medlemmer. Det er verdt å merke seg at sykepleierne i Kreftforeningen er svært synlige i denne saken for å fortelle hvorfor de ikke så noen alternativer til streik, mens ledelsen i Kreftforeningen nesten uten unntak ber NHO Abelia svare for seg (slik som her). Det forteller vel litt om at det ikke akkurat er NSFs manglende tillit til de lokale parter som har skapt denne konflikten.

Hauglis påstand:
NSF prøver å streike seg til et avtaleverk som avviker fra det de andre arbeidstakerorganisasjonene har akseptert.

Streik er et legitimt virkemiddel i Norge. Vi følger opp det som Kreftforeningen og Anne Lise Ryel lovte når man gikk fra Virke til NHO. Tillit som Haugli skriver om at vi ikke har, handler også om hvordan man forvalter tilliten man har. Vi streiker for å sikre våre medlemmer det som Ryel lovte de skulle få beholde. Det er ingenting som hindrer Kreftforeningen å videreføre dette i NHO. NSF har lengre fartstid i privat og ideell sektor enn Kreftforeningen, vi finner løsninger i andre virksomheter, og her som ellers er våre medlemmer lønns- og arbeidsvilkår vårt fokus!

Hauglis påstand:
NHO Abelia har ingen bindinger til tobakkindustiren

NHO har sterke bindinger til tobakksindustrien. Både Philip Morris og Swedish Match er medlemmer i NHO. På lik linje som NSF har forpliktelser overfor våre partnere i UNIO, så regner jeg med at Abelia også anser seg som en del av sin moderorganisasjon NHO. Jeg kan ikke tenke meg at Abelia i et høringssvar går imot det som NHO har skrevet. Derfor blir argumentasjonsrekken til Kreftforeningen uforståelig når de hevder det var uenighet med Virke vedrørende tobakkspolitikken som gjorde at de flyttet fra Virke til NHO.

Våre sykepleiere i Kreftforeningen utfører sykepleie gjennom rådgivning, veiledning og oppbygging av faglitteratur på nett til glede for pasienter, pårørende og andre sykepleiere. Den kompetansen og kunnskapen må Kreftforeningen forvalte på en god måte. Dette er en unik kompetanse som hjelper kreftsyke over hele landet.

Haugli sier vi dikterer betingelser, igjen det får være hans opplevelse, vi jobber for våre medlemmer lønns- og arbeidsvilkår i Kreftforeningen på lik linje som i andre virksomheter i Norge. Muligens passer vi ikke inn «systemet» deres, men det er fordi vi er sykepleiere og ikke funksjonærer.

Med ønske om en god sommer og med et håp om at vi treffes snarlig rundt forhandlingsbordet.

(NSF Rogaland gjør oppmerksom på at Stavanger Aftenblad foretok redigeringer i Horpestads innlegg. Denne artikkelen viser fylkeslederens innlegg slik det ble sendt avisen)
 

Les Ninas innlegg i Stavanger Aftenblad 30. juni her: http://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/Kreftforeningen--vis-dere-verdig-utsagnet-om-at-foreningen-gar-foran-546236b.html

Håkon Hauglis svar 7. juli:
http://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/7rxd8/Sykepleierforbundet-feilinformerer-om-streiken-i-Kreftforeningen