NSF under Arendalsuka

Av NSF, 17.07.2017

14. august åpner Arendalsuka og Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Unios andre samarbeidsforbund er selvsagt til stede.

Arendalsuka er en årlig begivenhet for det politiske Norge. I fjor var det over 500 arrangementer og 150 stands i sørlandsbyen. NSF deltar med egne arrangementer og stand. I tillegg deltar forbundsleder Eli Gunhild By på en rekke andre debatter og arrangementer.

NSFs program:
Mandag 14. august:
Kl. 14-16: Hva skjer med likestillingen når arbeidslivet digitaliseres?
Paneldebatt. Teknologiutviklingen vil få stor betydning for framtidas arbeidsliv. Hvordan vil dette påvirke behovet for arbeidskraft i ulike deler av arbeidslivet – og hva vil dette bety for likestillingen? Vil typiske kvinnedominerte og mannsdominerte yrker forsvinne?

Kl. 21-23 Minglekveld på Strand Café og visning av partilederdebatten på storskjerm.

Tirsdag 15. august:
Kl. 12-13: Hva skjer når ansatte trår feil og mister autorisasjonen?
Unio og Akan arrangerer debatt om rus og avhengighetsproblematikk hos yrkesgrupper som er avhengig av autorisasjon. Deltakere: Rådgiver i Akan, Oda Sjøvoll, forbundsleder i NSF, Eli Gunhild By, leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, president i Legeforeningen, Marit Hermansen og avdelingsdirektør i KS, Anne-Cathrine Hjertaas.

Torsdag 17. august:
Kl. 8.30-10: Stor sykepleiemangel – svikter vi våre eldre?
NSFs frokostdebatt på Strand Café. Med blant andre helseminister Bent Høie, forbundsleder i NSF, Eli Gunhild By og leder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Kl. 11.30-12.45: Hva betyr omdømme for rekruttering av sykepleiere til kommunene?  
Behovet for arbeidskraft nå og i fremtiden viser at kommuner har et stort behov for sykepleiere i tiden som kommer. Kommunale arbeidsgivere har utfordringer med å rekruttere nok sykepleiere og spesialsykepleiere. Medvirkende: Leder Gunn Marit Helgesen KS, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, direktør Tor Arne Gangsø KS, sykehjemsleder i Kristiansand kommune, Anne Sofie Hellebø, student Olav Ludvigsen og student Thea Johanne Glommen.

Kl. 13-15: Hadde vi ikke verdens beste helsevesen? Eller kaster vi bort den muligheten?
Helsedebatt med helseminister Bent Høie, forbundsleder i NSF Eli Gunhild By, Torgeir Micaelsen (Ap), Kjersti Toppe, (Sp), Olaug Bollestad, (KrF), Hans Olav Melberg, helseøkonom og førsteamanuensis, UiO, Jon Magnussen, professor i helseøkonomi ved NTNU, Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet, Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud, Oslo og Akershus, Grethe Aasved, administrerende direktør, Aleris Helse, Nils Kvernmo, administrerende direktør, St. Olavs Hospital, Marit Hermansen, president i Legeforeningen, Eli Gunhild By, forbundsleder i Sykepleierforbundet.