NSF under Arendalsuka

Av NSF, 14.08.2017

14. august åpner Arendalsuka. Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Unios andre samarbeidsforbund er selvsagt til stede.

Arendalsuka er en årlig begivenhet for det politiske Norge. I fjor var det over 500 arrangementer og 150 stands i sørlandsbyen. NSF deltar med egne arrangementer og stand. I tillegg deltar forbundsleder Eli Gunhild By, nestleder Solveig K. Bratseth og faggruppene på en rekke debatter og arrangementer.

NSFs program:
Mandag 14. august:
Kl. 14-16: Hva skjer med likestillingen når arbeidslivet digitaliseres?
Paneldebatt. Teknologiutviklingen vil få stor betydning for framtidas arbeidsliv. Hvordan vil dette påvirke behovet for arbeidskraft i ulike deler av arbeidslivet – og hva vil dette bety for likestillingen? Vil typiske kvinnedominerte og mannsdominerte yrker forsvinne?

Kl. 21-23 Minglekveld på Strand Café og visning av partilederdebatten på storskjerm.

Tirsdag 15. august:
Kl. 12-13: Hva skjer når ansatte trår feil og mister autorisasjonen?
Unio og Akan arrangerer debatt om rus og avhengighetsproblematikk hos yrkesgrupper som er avhengig av autorisasjon. Deltakere: Rådgiver i Akan, Oda Sjøvoll, forbundsleder i NSF, Eli Gunhild By, leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, president i Legeforeningen, Marit Hermansen og avdelingsdirektør i KS, Anne-Cathrine Hjertaas.

Onsdag 16. august
Pasientrettigheter – gir de like rettigheter til alle?
De 16 pasient- og brukerombudene i Norge blir hvert år kontaktet av rundt 15 000 pasienter, brukere og pårørende som deler sine erfaringer fra helse- og omsorgstjenestene og eventuelt søker bistand fra ombudet. Basert på de erfaringer som er delt med oss er vi ikke sikre på at alle vet hvor eller hvordan de skal søke om disse tjenestene eller hvordan de skal gå frem for å fremme en klage.

Torsdag 17. august:
Kl. 8.30-10: Stor sykepleiemangel – svikter vi våre eldre?
NSFs frokostdebatt på Strand Café. Med blant andre helseminister Bent Høie, forbundsleder i NSF, Eli Gunhild By og leder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Kl. 11.30-12.45: Hva betyr omdømme for rekruttering av sykepleiere til kommunene?  
Behovet for arbeidskraft nå og i fremtiden viser at kommuner har et stort behov for sykepleiere i tiden som kommer. Kommunale arbeidsgivere har utfordringer med å rekruttere nok sykepleiere og spesialsykepleiere. Medvirkende: Leder Gunn Marit Helgesen KS, 1. nestleder i Norsk Sykepleierforbund Solveig K. Bratseth, direktør Tor Arne Gangsø KS, sykehjemsleder i Kristiansand kommune, Anne Sofie Hellebø, student Olav Ludvigsen og student Thea Johanne Glommen.

Kl. 13-15: Hadde vi ikke verdens beste helsevesen? Eller kaster vi bort den muligheten?
Helsedebatt med helseminister Bent Høie, forbundsleder i NSF Eli Gunhild By, Torgeir Micaelsen (Ap), Kjersti Toppe, (Sp), Olaug Bollestad, (KrF), Hans Olav Melberg, helseøkonom og førsteamanuensis, UiO, Jon Magnussen, professor i helseøkonomi ved NTNU, Bjørn Guldvog, Helsedirektoratet, Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud, Oslo og Akershus, Grethe Aasved, administrerende direktør, Aleris Helse, Nils Kvernmo, administrerende direktør, St. Olavs Hospital, Marit Hermansen, president i Legeforeningen, Eli Gunhild By, forbundsleder i Sykepleierforbundet.

Fredag 18. august
Fremtidens arbeidsliv: Blir det brutalisert eller modernisert?
Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Legeforeningen, Delta og FO arrangerer debatt om fremtidens arbeidsliv.ArbeidsmiljølovenArbeidstidsutvalgets innstillingSykelønn
Vi spør ungdomspolitikerne:Fremtidens arbeidsliv: Blir det brutalisert eller modernisert?
Medvirkende: Mani Hussaini, Leder, AUFSandra Bruflot, Nestleder, Unge HøyreStein Knardahl, Avdelingsdirektør, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)Tuva Aune Wettland, Debattleder.

Faggruppene
Faggruppene deltar på flere arrangementer:

Onsdag 16.8. 
Møteplass Folkehelse

Torsdag 17.8.
Hvem skal spørre ungdom om sex?

Velferdsstatens sykdomstegn - Høynivå-debatt om sosiale helseforskjeller i Norge

Snakk med en diabetessykepleier