Innkalling til generalforsamling 2017

Av Karoline Skedsmo, 18.07.2017

NSFs faggruppe for ØNH-sykepleiere har generalforsamling 26.10.17 i forbindelse med seminaret på Gardermoen.

Innkalling til generalforsamling ligger vedlagt.