Styret i Seniorsykepleierne NSF Sør-Trøndelag:

Av Gina Helstad, 28.07.2017

 

Leder: Brit Marie Gjønvik

Styremedlem: Bjørg Sortevik Revis

Styremedlem: Elin Haug Reitan

Styremedlem: Synnøve Alvestad Aune

Styremedlem/sekretær: Einar Skei

Vara: Sonja Handberg Nielsen