Heltid eller deltid?

Av Ragne S.T. Quinteros, 08.08.2017

Vi gjennomfører kartlegging av stillingsstørrelser og arbeidstidsordninger blandt våre medlemmer i Vest-Agder

For at NSF i Vest Agder bedre skal kunne representere dere medlemmer i arbeidet med heltidspolitikken, så ønsker vi å kartlegge hvordan dere jobber i dag. Om du er registrert som yrkesaktiv i vårt medlemsregister og du har registrert din mail adresse på "min side", så får du i nær fremtid tilsendt en forespørsmål om å svare på en spørreundersøkelse. Vi håper du er villig til å bidra med informasjonen vi etterspørr.