Sterk støtte til Sykepleierforbundet under markering foran Stortinget

Av NSF, 10.08.2017

Over 200 mennesker hadde møtt opp foran Stortinget, der Legeforeningen, Fagforbundet, Unio og LO holdt appeller for å vise sin støtte.

De streikende fikk en varm applaus fra alle som hadde møtt opp for å støtte dem.

Ragnhild Lied, leder i Unio, sa at streiken er en tydelig melding til arbeidsgivere som bruker skifte av organisasjon til å gi ansatte dårligere vilkår.  

Leder i Legeforeningen Marit Hermansen sa i sin appell:

- Sykepleiere og leger, vi står skulder ved skulder ikke bare i den daglige pasientbehandlingen, men også her i dag.

Sissel Skoghaug, nestleder i Fagforbundet, sa følgende om at Kreftforeningen ønsker tillit fra sykepleierne.

- Å snakke om tillit, det er et forsøk på å forskyve ansvaret for konflikten fra arbeidsgiver til arbeidstaker, sa hun.

LO vil støtte oppfordring om å ikke gi penger til Kreftforeningen

Roy Pedersen, leder for LO i Oslo, avsluttet med å gi sykepleierne uforbeholden støtte, og sa:

- Dersom dere ønsker det, støtter vi en oppfordring om å ikke gi støtte til Kreftforeningen, og heller gi mer enn det dobbelte når en avtale er underskrevet, sa Pedersen.

Forbundsleder Eli Gunhild By understreket at NSF ikke vil tåle reduserte arbeidsvilkår bare fordi Kreftforeningen synes NHO er en bedre arbeidsgiverorganisasjon enn Virke.

Ros til de streikende: - Dere står fjellstøtt

- Hvis vi aksepterer dette, sender vi et signal til hele det norske arbeidslivet om at dette er greit. Da sender vi et signal om at tariffhopping på de ansattes bekostning er greit. Og det er det ikke. Ikke på min vakt, sa By.

Forbundslederen sa også at hun setter pris på det de streikende gjør.

- Aldri har vi streiket så lenge som nå, og likevel så står dere som streiker fjellstøtt. Det gjør meg stolt og det gjør meg ydmyk. Dere kjemper kampen for egne vilkår, for alle sykepleiere, men også for andre arbeidstakere i dette landet.