Medlemsmøte på Re Helsehus 8.8.-17

Av Inger Stulen, 11.08.2017

Fylkesleder Lisbeth Rudlang deltok med foredraget : Tåler vi tøffere turnus"

Vi var heldige å hadde fått vår fylkesleder Lisbeth Rudlang til å komme å holde foredrag om «Tåler vi tøffere turnuser». Arbeidstidsutvalgets rapport foreslår endringer av arbeidsmiljøloven, som NSF mener vil få store negative konsekvenser for sykepleiere i turnus. Rapporten foreslår bl.a. å frata NSF avtaleretten knyttet til turnusplanlegging. Hun informerte også om bakgrunnen for og omfanget av den pågående streiken blant sykepleierne i Kreftforeningen.

 

Etter dette tok HTV og TV opp temaene lokale forhandlinger og Debattnotatet. Turid og Hege skal på Tariffkonferanse i høst og være med å diskutere hvilke prioriteringer NSF skal gjøre foran neste hovedtariffoppgjør. Debattnotatet er et diskusjonsgrunnlag på medlemsmøter i hele landet. Alle medlemmene virket til å hygge seg og alle var med under diskusjonene som ble holdt. Det ble servert en nydelig hjemmelaget suppe som en av de TV hadde laget. Etter møte fikk alle med seg noen NSF effekter. Det kom totalt 11 medlemmer på møtet.

 

TV Turid H Salbu, TV Elisabeth Hov og HTV Hege S Ramberg takker alle for fremmøtet og engasjementet som ble vist underveis i møtet.