NSF Vestfold arrangerer arbeidstidskurs for ledere 13.mars

Av Inger Stulen, 25.02.2019

Denne våren arrangerer NSF Vestfold kurs for ledere som ønsker mer kunnskap om arbeidstidsbestemmelser og turnus. Kurset er fullt , men det er mulig å stå på venteliste.

Dette er et heldagskurs som holdes på NSFs fylkeskontor i Tønsberg. Kurset er gratis for NSF-medlemmer

I kurset vil vi gå gjennom arbeidstidsbestemmelsene i lov- og avtaleverk - herunder daglig og ukentlig arbeidstid og fritid, overtidsbestemmelser, de ulike F-dagene, forskjøvet arbeidstid, bruk av beredskapsvakter (hjemmevakter) og reglene for søndagsarbeid.  Videre vil vi presentere ulike typer arbeidstidsordninger som årsturnus, høytidsturnus og sommerturnus.

Vi vil ha et kontinuerlig fokus på "Den gode turnus" og hvordan arbeidsgiver og tillitsvalgte i samarbeid kan utarbeide gode arbeidstidsordninger på arbeidsplassen.

https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4206989/12670