Lønn til sykepleierstudenter i Vestfold 2017

Av Inger Stulen, 15.08.2017

NSF Vestfold har kartlagt lønn til sykepleierstudenter i Vestfold i samarbeid med de hovedtillitsvalgte.

LØNNSFORSKJELLER mellom ulike arbeidssteder

Lønnsgapet mellom virksomhetene spriker ganske mye

Lønn 1.årsenhet: Lavest kr 294 100 (Sykehuset i Vestfold) - høyest kr 331 300 (Lardal)

Lønnsforskjell på kr 37 200.

Lønn 2.årsenhet: Lavest kr 299 100 (Sykehuset i Vestfold) - høyest kr 339 400 (Re).

Lønnsforskjell på kr 40 300.

Lønn 3.årsenhet: Lavest kr 309 184 (Sykehuset i Vestfold) - høyest kr 350 800 (Hof, Nøtterøy, Sandefjord, Tjøme).

Lønnsforskjell på kr 41 616.

Se oversikten her:

Studentlønn Vestfold 2017

Vi tar forbehold om at vi kan ha feil opplysninger. Oppdages det feil, ber vi om tilbakemelding til vestfold@nsf.no, så retter vi dette.