IA-kurs høsten 2017

Av Live Bergflødt Gusfre, 17.08.2017

NAV arbeidslivssenter i Buskerud tilbyr gratis kurs for ledere, tillitsvalgte og verneombud i IA-virksomheter. Vi oppfordrer våre tillitsvalgte til å melde seg på aktuelle kurs!  

Kurskatalogen ligger som vedlegg på høyre side.