Sykepleiere, grip fremtiden!

Av Torgeir Birkeland, 17.08.2017

NSF Ahus inviterer medlemmene til gratis fagseminar (og lunch) den 20. september 2017 kl. 11:00 - 15:00 i store auditorium, Frontbygget.

Erik Fosse, Halvard Vike, Pål Wiik og Anne-Lise Kristensen er innledere.

Påmelding til NSF@ahus.no innen 12. september.

Program:

11.00   Lunch

11.15   Velkommen v/Norsk sykepleierforbund Ahus

11.25   Fremtidens spesialisthelsetjeneste i et teknologisk perspektiv v/Erik Fosse

12.20   Hvordan kan sykepleierne møte fremtidens helsetjeneste? v/Halvard Vike

13.15   Akershus universitetssykehus og fremtidens sykepleiere – Behov og utvikling v/Pål Wiik

14.10   Pasienten og pårørende i fremtidens helsetjeneste v/Anne-Lise Kristensen

15.00   Slutt

Det er satt av tid til spørsmål og kommentarer under hvert innlegg. Det er også lagt inn en kort pause etter hvert innlegg.

Mer om innlederne:

Erik Fosse er lege og professor i medisin ved Universitetet i Oslo. Han er spesialist i generell kirurgi og thoraxkirurgi, og er avdelingsoverlege ved Intervensjonssenteret på Rikshospitalet.

 

 

Halvard Vike er professor i sosialantropologi ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han har forsket på velferdspolitiske tema, lokaldemokratiets vilkår i Norge, kognitiv antropologi og politisk kultur.

 

 

 

Pål Wiik er fagdirektør/dr. med. ved Akershus universitetssykehus HF.

 

 

 

 

Anne-Lise Kristensen er pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus