Gjør dere klare for debatt!

Av Live Bergflødt Gusfre, 22.08.2017

30. august kl 18.30 er toppkandidatene i Buskerud klare for helsepolitisk debatt på Park hotell i Drammen! Det vil bli særlig fokus på den økende sykepleiermangelen. Politikerne har fått tre spørsmål på forhånd som er viktige for sykepleierne å få svar på før valget. Møt opp og hør politikernes svar på følgende spørsmål:

  

1. Vi vet at vi vil mangle 30 000 sykepleiere i 2025. Hva vil ditt parti gjøre for å sikre rekruttering, bemanning og avlønning for sykepleiere? ( http://www.sykepleierloftet.no )

2. Hva vil ditt parti gjøre for å øke andelen faglærte heltidsansatte i helsesektoren?

3. Arbeidstidsutvalget kom i 2016 med sine forslag for å møte utfordringene som helse og omsorgstjenesten står ovenfor i årene som kommer. Stort arbeidskraftbehov, høyt sykefravær og mye deltid. De mener blant annet at tillitsvalgtes ikke lenger skal ha rett til å godkjenne turnus, men at arbeidsgiver ensidig skal bestemme gjennomsnittsberegning og forkortet hviletid. Forslaget åpner for turnuser med flere korte vakter, flere helgevakter, flere kveldsvakter og flere vaktskift. Endringer av turnus skal kunne gjøres med bare 14 dagers varsel. Hva mener ditt parti? 

Vi håper på godt oppmøte av engasjerte sykepleiere og andre interessert! Det blir også mulighet for å stille spørsmål fra salen.

Vel møtt til debatt!