LØNNSSTATISTIKK Buskerud pr. april 2017

Av Elise Steen, 28.08.2017

Vedlagt ligger en oversikt over lønnsnivået i Buskerud inkludert Vestre Viken pr. april 2017. Det er noen mangler, da vi ikke har fått inn data fra alle arbeidssteder.