Temahefte - Barnesykepleierens ansvar og funksjonsområde

Av Kirsti Egge Haugstad, 13.09.2017

Videreutdanning ogspesialisering er avgjørende for at syke nyfødte, barne- og ungdomspasienter skal få en trygg, moderne og effektiv behandling i spesialisthelsetjenesten og behovet for spesialsykepleiere med avansert klinisk kompetanse understrekes 

Den medisinske utviklingen medfører at det nå behandles en rekke medfødte tilstander, sykdommer og skader hos barn, som var umulig å behandle tidligere. Det innebærer at barn som behandles i spesialisthelsetjenesten er sykere enn tidligere og det stilles nye og økte krav til barnesykepleieres kompetanse. I tillegg har utviklingen av medisinsk teknisk utstyr og nye kommunikasjonsplattformer gitt økt mulighet for hjemmebehandling. 

Raskere behandlings- og innleggelsestid innebærer at kommunene må ta imot nyfødte, barn og unge med behov for avansert sykepleie, det innebærer at behovet for spesialkompetanse i barnesykepleie er økende i kommunehelsetjenesten. 

 

Barnesykepleierforbundet mener det haster med å utvikle en forståelse av det lokale og nasjonale utfordringsbilde og hvordan disse utfordringene kan møtes. 

Barnesykepleierforbundet ved utdanningsutvalget har revidert og utarbeidet Temaheftet Barnesykepleier – funksjons- og ansvarsområder 2017. 

Vi er svært glad for å gi studentene en oppdatert veileder til det fagområdet de skal inn i. Samtidig håper vi at dette temaheftet vil dekke et behov for å markedsføre faget og vise spesialkompetansen til barnesykepleierne rundt om i landet. Vi opplever at både utdanningene og praksisstedene etterspør dette. 

Heftet kan lastes ned i utskriftvennlig versjon.