GOD VAKT

Av Anne Mette Falck Høiland, 30.08.2017

NSF Akershus og NSF Oslo inviterer til gratis opplæringskonferanse med tema "GOD VAKT - Sammenheng mellom arbeidstidsordninger, pasientsikkerhet og ansattes helse.

Målgruppe: Ledere, verneombud og NSF tillitsvalgte.

 

2. november 2017 har Norsk Sykepleierforbund Oslo og - Akershus gleden av å ønske velkommen til gratis opplæringskonferanse for ledere, verneombud og tillitsvalgte organiserte i NSF.

NSF har som en av prioriterte satsninger at politikere og arbeidsgivere skal ta konsekvensene av at det er sammenheng mellom ansattes helse og pasientsikkerhet. NSF erfarer at det mange steder er et stort behov for forbedring på dette området.

På bakgrunn av dette inviterer NSF til en opplæringskonferanse hvor hensikten er å øke oppmerksomheten på trygge og sikre tjenester for pasienter, på ansattes helse og sammenhengen mellom disse.


Målet med konferansen er å øke kunnskapen om disse temaene og utveksle erfaringer fra de ulike arbeidsplassene.

Tid: 09.00 –15.00
Sted: Gamle Losjen, Grev Wedels Plass, 0151 Oslo

Kurset er meritterende med 6 timer til klinisk spesialist.

Påmelding er lagt ut på NSF Oslo og NSF Akershus