Verneombudskonferansen 2017

Av Linda Bakkevoll, 31.08.2017

Er du NSF-medlem og samtidig verneombud eller hovedverneombud? Da kan du i så fall ha mulighet å delta på Unio sin verneombudskonferanse som holdes 9. - 10. november på Scandic Holmenkollen Park i Oslo.

Meld din interesse til fylkeskontoret i Troms innen 5. september!

Om programmet:

  • Verneombudets rolle i omstillingsprosesser
  • Samarbeid mellom vernetjenesten og tillitsvalgte
  • Det grenseløse arbeidslivet – hvem eier fritiden din?
  • Hvordan påvirker kjønnsforskjeller arbeidsmiljøet - er det forskjell på kvinnedominerte og mannsdominerte arbeidsplasser når det gjelder tildeling av ressurser?

Som deltaker vil du få mulighet til å stille spørsmål og å dele refleksjoner med andre deltakere, både i grupper og via sms i plenum. Vi har vært så heldige å få Siri Kristiansen til å lede konferansen, slik hun gjorde det i fjor.

Endelig program for VOK 2017 vil bli sendt direkte til deltakerne, sammen med praktisk informasjon.