Kurs i arbeidstid

Av Live Bergflødt Gusfre, 31.08.2017

Arbeidstid kan være komplisert! Ønsker du å lære mer? NSF Buskerud tilbyr ulike kurs i høst både for ledere, tillitsvalgte og andre som jobber med turnusarbeid. Les mer om kursene her:

14.September inviterer vi til areidstidskurs for ledere i sykepleietjenesten. Kurset vil gi en innføring i de viktigste bestemmelsene som regulerer arbeidstid for ansatte i helsetjenesten med særlig fokus på samarbeid og etablering av turnusavtaler.

Målgruppe: Kurset er beregnet på ledere i sykepleietjenesten som har interesse og ansvar for arbeidstid og turnusplanlegging.

Tema:

 • Arbeidstidens lengde og plassering
 • Fritid og pauser
 • Overtid
 • Forskjøvet arbeidstid
 • Bemanningsplanlegging
 • Inngåelse av turnusavtale
 • Ulike typer turnus 
 • ”Den gode turnus”
 • Høytidsturnus
 • Sommerturnus
 • Vakt på vaktrom og hjemmevakt

Forelesere: Live Gusfre og Sigrid Karin Tvedt, rådgivere ved NSF Buskerud

Kurset er gratis for medlemmer av NSF og koster kr 1700,- for ikke-medlemmer. Enkel lunsj inngår.  

Påmelding:Elektronisk påmelding via våre nettsider www.nsf.no/Buskerud  innen 01.09.17. Husk at du må være innlogget ved påmelding for å få medlemspris.

Eventuelle spørsmål i tilknytning til kurset kan rettes til buskerud@nsf.no eller telefon: 02409

 

4 DAGER KURS I ARBEIDSTIDSPLANLEGGING

14-17 november inviteres ledere, tillitsvalgte og andre som arbeider med turnus til 4 dager kurs med Svein Arne Thrana. Kurset blir holdt i NSF sin lokaler i Sankt Olavsgate 2 i Drammen, og det serveres enkel lunsj hver dag.

Svein Arne Thrana har lang erfaring som leder i sykepleietjenesten, og har i en årrekke undervist i emnet. Han er også arbeidstidssakkyndig i rettsapparatet.
Turnusplanlegging er et virkemiddel for å skape et godt arbeidsmiljø, sikre at pasientenes behov for ressurser blitt ivaretatt, et hjelpemiddel i organisering av arbeidet og et viktig redskap i budsjettarbeidet. 

Temaer og problemstillinger i kurset:

 •    Arbeidstidsbestemmelser og ferie i lov og avtaleverk
 •    Arbeidsmiljømessige konsekvenser av turnus for arbeidstaker og arbeidsplassen
 •    Turnusplaner - prosess - metodikk – utarbeidelse
 •    Helge og høytidsturnus; hjelpeturnuser
 •    Utarbeide konkrete turnusplaner og turnusevaluering

 

Kurset koster 3000 for NSF-medlemmer, og 6000 for andre.

Påmelding: Elektronisk påmelding på www.nsf.no/buskerud innen 15.september. Eller e-post buskerud@nsf.no

Forfall eller avbestilling etter 20.oktober 2017 medfører at hele seminaravgiften må betales.

Velkommen