Trapper opp streiken etter 100 dager

Av NSF, 01.09.2017

NSF har nå også meldt sine sykepleiere ved distriktskontoret i Stavanger ut i streik. — Vi har ikke kommet nærmere noen løsning, sier forbundsleder Eli Gunhild By i NSF om opptrappingen.

– Så lenge vi ikke er nærmere noen løsning er det naturlig å trappe opp streiken for å sette økt makt bak våre viktige krav, sier forbundsleder Eli Gunhild By i NSF om opptrappingen.

Det er to sykepleiere ved Kreftforeningens distriktskontor i Stavanger som er meldt tatt ut i streik fra 15. september. Det betyr at 27 av de 34 medlemmene i Kreftforeningen er meldt ut i streik fra første uttak 21. mai og frem til nå.

– Vi streiker ikke med lett hjerte, men denne saken er fortsatt like viktig for oss. Sykepleierne i Kreftforeningen er ansatt på grunn av sin helsefaglige kompetanse og det har ikke skjedd andre endringer med arbeidsforholdet enn at arbeidsgiver har byttet organisasjon. Det er uakseptabelt for oss at en slik situasjon brukes til å svekke våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår, sier Eli Gunhild By.

Streiken har nå vart i over 100 dager og er historiens lengste sykepleierstreik i Norge. NSF og de streikende sykepleierne har mottatt massiv støtte for sine krav, blant annet fra arbeidstakerorganisasjoner som Legeforeningen, Fagforbundet, Fellesforbundet, Unio og de ulike forbundene i Unio.

Pasientorganisasjoner og Pensjonistforbundet er også blant de som har uttrykt sin støtte – Kampen for trygge og forutsigbare arbeidsvilkår og streikeretten er en felles kamp, vi står skulder ved skulder med sykepleierne i denne saken, sa president Marit Hermansen i Legeforeningen under en stor støttemarkering for streiken foran Stortinget i august.

 – Vi er veldig glade for all støtten vi har fått i denne saken. Den viser at vi kjemper en viktig kamp og at en samlet norsk arbeidstakerside ser viktigheten av at vi ikke er med på å forhandle ned våre medlemmer lønns- og arbeidsvilkår, sier By.

Her kan du lese mer om bakgrunnen for streiken.