Fagpolitisk konferanse uttalte støtte til de streikende i Kreftforeningene

Av Elin Lundby, 06.09.2017

Tirsdag ble årets fagpolitiske konferanse i NSF Oslo og NSF Akershus arrangert i Oslo. Hovedtillitsvalgte, representanter for faggruppene i vårt område og fylkesstyrene i Oslo og Akershus støtter de streikende i Kreftforeningen.

STØTTEERKLÆRING FRA HOVEDTILLITSVALGTE, FAGGRUPPER OG FYLKESSTYRENE I OSLO OG AKERSHUS SAMLET TIL LOKAL FAGPOLITISK KONFERANSE

 

Til de streikende sykepleierne i Kreftforeningen!

Dette er noe hverken dere eller vi er glade for, men dere er faktisk blitt pionerer i Norsk Sykepleierforbund. Aldri har vi hatt en så lang streik i vårt forbund.

Men streiken er verdt det. Prinsippet om at vi har overordnede tariffavtaler som sikrer viktige forhold som lønn og sosiale bestemmelser og som forplikter begge parter og ivaretar partenes rettigheter bl.a. muligheten til å streike ved forhandlinger er en helt nødvendig for å opprettholde viktige prinsipper i arbeidslivet.

Vi heier på dere. Både fordi dere holder humøret og engasjementet oppe. Men ikke minst fordi dere tar kampen. Ikke bare for sykepleierne i Kreftforeningen, men for hele det norske arbeidsliv. Tariffavtaler som betyr noe, som har et innhold som gir trygge arbeidsforhold, er en bærebjelke i norsk arbeidsliv.

Kreftpasienter og deres pårørende trenger sykepleiernes kompetanse. Og dere er savnet nå når de ikke kan få råd, veiledning og støtte fra kompetente sykepleiere. Så nå bør Kreftforeningen kjenne sin besøkelsestid og komme tilbake til forhandlingsbordet og tilby avtaler som gir sikre forhold for sykepleierne.

Stå på! Vi står bak dere i denne viktige kampen.

 

Med hilsen

Hovedtillitsvalgte, faggruppene og fylkesstyrene i Oslo og Akershus