Generalforsamling 2017

Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling for NSFs faggruppe i astma og allergi avholdes i forbindelse med faggruppekvelden den 21.november kl 1915-2015 på Scandic Victoria Hotel, Rosenkrantzgate 13, Oslo

I år er det igjen generalforsamling, som vi etter vedtektene nå avholder hvert annet år.

Agenda:

1:2017  Oppnevning av tellekorps og registrering av antall stemmeberettigede

2:2017  Oppnevning av ordstyrer   

3:2017  Oppnevning av protokollfører og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4:2017  Godkjenning av sakslisten  

5:2017  Gjennomgang av faggruppens virksomhet, årsberetning og regnskap

6:2017  Godkjenning av faggruppens overordnede satsningsområder og økonomiske føringer

7:2017  Fastsetting av medlemskontingent

8:2017  Faggruppens vedtekter: Styret foreslår å utvide styret med ett styremedlem, grunnet stort arbeidspress og nye funksjoner i styret.

8:2017  Valg av faggruppeleder, nestleder, 4 styremedlemmer, 1 varamedlem og nominasjonskomite (evt justert antall ut fra punkt 8 ekstraordinær generalforsamling)