Skikkethetsvurdering av studenter i praksisstudier

Av Ingunn Holtklimpen, 11.09.2017

Tema for årets dialogkonferanse mellom Sykehuset Innlandet, Revmatismesykehuset, Høgskolen i Innlandet og NTNU i Gjøvik er skikkethetsvurdering av studenter i helse- og sosialfag ved universiteter og høgskoler

TID OG STED: Torsdag 19. oktober 2017, kl. 10.00–15.00

NTNU i Gjøvik, Eureka, bygg HD

 

MÅLGRUPPE

Fra praksisfeltet; ledere, hovedveiledere, daglig veiledere og kontaktpersoner for studenter i praksis fra både Sykehuset Innlandet, Revmatismesykehuset og kommuner i Hedmark og Oppland.

Fra Høgskolen i Innlandet og NTNU i Gjøvik; ledere, skikkethetsansvarlige, studieprogramansvarlige og kontaktlærere.

 

PÅMELDING Påmeldingsfrist 13. oktober 2017 (se vedlegg).

Konferansen er gratis.