NSF gratulerer Erna Solberg med valget

Av NSF, 12.09.2017

NSF gratulerer med valget, og ser fram til fortsatt godt og konstruktivt samarbeid. NSF vil også i denne perioden bidra med å løfte frem viktige spørsmål innen helse- og omsorgspolitikken.

NSF forventer at Høyre følger opp løftene de har gitt om et sykepleierløft.

Høyre har også gitt løfter angående arbeidstidsutvalget: At partene som omfattes av en avtale skal ha forhandlingsrett, og at en arbeidsgiver ikke ensidig skal kunne pålegge en turnus.

NSF vil fortsette å arbeide for god forebygging, pleie og behandling, slik at befolkningen får et best mulig liv. Det er stor sykepleiermangel i Norge. NSF kjemper for et sykepleierløft - og håper på støtte til dette fra statsministeren og hennes mannskap.