Forebygging av hjerte- og karsykdom

Av Gunhild Brørs, 13.09.2017

Helsedirektoratet har nylig publisert oppdaterte nasjonale faglige retningslinjer for forebygging av hjerte- og karsykdom. Målgruppen er fastleger, andre leger, sykepleiere, fysioterapeuter og annet autorisert helsepersonell som arbeider med forebygging og rehabilitering, samt personer med økt risiko for hjerte- og karsykdom.

Les de oppdaterte retningslinjene her