Danskene jobber med arbeidspress og kvalitet i helsetjenesten

Av Elin Lundby, 15.09.2017

Dansk Sygeplejeråd (DSR) har i mange år jobbet strategisk med å få sykepleiere til å sette ord på hva som skjer når jobbpresset er for stort. I Danmark gjør i dag 72 sykepleiere like mye jobb som 100 sykepleiere gjorde i 2001. Dokumentasjon og opplevelse er at sykepleiere stadig presses til å løpe fortere og kutte hjørner.

Fylkesstyret i Akershus møtte i dag nestleder i Hovedstaden Kreds, Kristina Robins og rådgiver Betina Halbeck og fikk en grundig gjennomgang av DSRs arbeid med kvalitet i sykepleien og arbeidsmiljø i helsesektoren.

Fylkesstyret fattet interesse for DSRs arbeid da de oppdaget en brosjyre; «Stort arbejdspres? – sådan kan det dokumenteres». Hadde danskene løst den evige utfordringen med å få sykepleiere til å dokumentere når presset blir for stort? Hvordan kjenne igjen at man jobber under for høyt press og kjenne igjen symptomer?

DSR har kartlagt arbeidsmiljøfaktorer hos sykepleiere helt tilbake fra 2002 hos et bredt utvalg av medlemmer. Etter hvert som undersøkelsen har blitt utviklet videre og gjennomført flere ganger siden 2002 er om lag halvparten av respondentene de samme. Slik har de kunnet følge utviklingen nøye. De har også lyktes med å få forskere til å ta materialet i bruk og resultatene er publisert i både rapporter, bøker og tidsskrifter.

I tillegg til å ha utarbeidet materiale, gjennomført temadager, snakket med sykepleiere på medlemsmøter og på arbeidsplassbesøk har DSR også satset på å skolere sine verneombud, eller arbeidsmiljørepresentanter (AMiR) som de heter i Danmark. Det har vært gjennomført opplæringstiltak for å vise hvordan denne tillitsvalgte, verneombud og ledere kan samarbeide for å øke bevisstheten om sammenhengen mellom høyt arbeidspress, stress, feil og faglig forsvarlighet, og å sette inn tiltak på den enkelte arbeidsplass. Lederne har også etter hvert begynt å si ifra om faglig uforsvarlighet, noe DSR ser på med glede. Dette er noe som også NSF jobber med og vi fikk en fin prat om hvor langt man har kommet i Danmark.

Det systematiske arbeidet DSR har gjennomført på arbeidsmiljø, arbeidspress og konsekvenser for kvalitet ser man nå gir resultater. Man har fått støtte fra andre fagmiljøer og også etter hvert fra politikere. DSR opplever å bli hørt i større grade enn før på at man ikke kan effektivisere 2% per år i sykehusene – noe som har vært gjort i mange år og som har medført at det er langt flere sykepleiere som oppgir å ha symptomer på stress. Et kuttfritt år er en av kampene som DSR kjemper for i Danmark.

Tross alt Dansk Sygeplejeråd har gjort for å kartlegge, lære opp, bevisstgjøre og synliggjøre at presset øker og at dette har uheldige virkninger, så kjenner danske sykepleiere at sitronen skvises. DSR er likevel tydelige på at deres innsats nytter. Tenk om de ikke hadde jobbet så godt med dette? Hva da?