Nytt styre i Faggruppe for sykepleieforskning NSF

Av Ingrid A. Ruud Knutsen, 18.09.2017

Kjære alle medlemmer

 

Etter generalforsamlingen 11. mai i år har det nye styret konstituert seg. Det er ikke store endringer, men det har vært noen rokkeringer. Ingrid Ruud Knutsen takker av som leder og ønsker Trude Haugland velkommen som ny leder. Ingrid fortsetter som nestleder og kasserer.

Vi takker av Mari Wollf Skaalvik som har gjort en flott innsats med tidsskriftet!

Nye styremedlemmer er Ragnhild Nicolaisen fra Tromsø. Ny vara er Ann-Kristin Fjørtoft fra Oslo.

Styrets sammensetning finnes på nettsiden.

Styrets viktigste oppgave fremover er konferansen som arrangeres i juni 2018 i Oslo. Se informasjon på nettsiden.