NSF på yrkesmessa i Kongsberg

Av Live Bergflødt Gusfre, 19.09.2017

Hovedtillitsvalgte fra Kongsberg kommune og Kongsberg sykehus hadde stand på yrkesmessa i Kongsberg 14.september. Her ble det målt blodtrykk og snakket om hvilke muligheter sykepleierutdanningen gir.

På yrkesmessa får ungdom mulighet til å bli kjent med forskjellige yrker i både privat og offentlig sektor. På NSF sin stand stod hovedtillitsvalgte med lang erfaring som sykepleiere: Heidi Smestad Hval og Einar Tranøy. De kunne fortelle om et spennende yrke med mange muligheter. Ikke minst er sykepleie et yrkesvalg hvor man er sikret å få jobb. Innen 2025 vil Norge mangle 30 000 sykepleiere og det er helt nødvendig at det rekrutteres både menn og kvinner til yrket. Dette har NSF jobbet med i flere år gjennom kampanjen "Mann kan bli sykepleier" hvor det er satt fokus på at yrket også passer for menn.

Heidi Smestad Hval forteller at ungdommene var spesielt interessert i hva som skjer på sykehus, hvilke oppgaver sykepleierne gjør der og hvem de jobber sammen med. Noen lurte også på hva en sykepleier tjener. Det er ikke vanskelig å anbefale ungdommene å velge seg dette spennende yrket, sier Smestad Hval. Men hun presiserer at de må stille krav om 100% stilling med konkurransedyktig lønn og gode arbeidsvilkår. Det er ikke en selvfølge i vår bransje.

Politikerne og arbeidsgiverne må ta innover seg hvilken utfordring Norge står ovenfor med tanke på fremtidens mangel på sykepleiere. De må ta grep for å snu utviklingen og for å gjøre yrket attraktivt for unge som skal velge utdanning.  Mulighet for 100% stilling og arbeidsforhold som gjør det mulig å stå i yrket gjennom en hel yrkeskarriere, er viktig i denne sammenheng Sier Smestad Hval.