Årets sykepleierpriser i Nordland 2017

Av Tone Moan Nordby, 20.09.2017

NSF Nordland vil takke for alle fantastiske forslag på kandidater til årets sykepleierpriser i Nordland 2017! Det er med glede og stolthet fylkesstyret presenterer årets vinnere. Her kan du se hvem de er!

Vinnerne av årets sykepleierpriser i Nordland 2017:

Årets sykepleier er Torkjell Skogly, sykepleier ved Helgelandssykehuset Rana, medisinsk avdeling.

Årets sykepleierleder er Marit Lund Hansen, leder for skolehelsetjenesten i Bodø kommune.

 

Både Torkjell og Marit er tydelige, modige og stolte sykepleiere som det er en stor glede å kunne gi anerkjennelse og heder til. Norsk Sykepleierforbund Nordland sender de varmeste gratulasjoner til begge to!

 

Prisvinnerne blir invitert til festmiddag og fagkonferanse i Bodø 2.-3.november. Der vil fylkesleder ha offisiell overrekkelse av pris og presentere vinnerne nærmere. I tillegg vil navnene på alle de andre flotte sykepleierne og sykepleierlederne som var foreslått til prisene bli lest opp.

 

Takk for alle innsendte forslag!