Nye rettigheter til fritt rehabiliteringsvalg fra 1. juli 2017

Av Jannicke Brekklund, 21.09.2017

Alle pasienter som har rett til rehabilitering, kan nå velge fritt mellom offentlige og private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionale helseforetak.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pasienter-kan-fritt-velge-sted-for-rehabilitering/id2563309/