Mangel på intensivsykepleiere

Av Sigbjørn Flatland, 23.09.2017