Nyvalgte styremedlemmer i NSFLIS

Av Sigbjørn Flatland, 21.09.2017

Under årets Generalforsamling 20.september i Tromsø ble det valgt nytt landsstyre.

 

 

Den nye lederen er Paula Lykke fra Oslo, og med seg på laget får hun følgende intensivsykepleiere:

  • Inger Kristin Andresen, Oslo
  • Kari Bue, Oslo
  • Mathilde Elsa Christensen, Rogaland
  • Hilde-Irén Liland, Troms
  • Gjertrud Kristine Veum, Finnmark

Varamedlemmer er:

  • Haakon Hovde, Vestfold
  • Anne Lise Vorkinn, Oppland

 

Det nye utdanningsutvalget består foruten utdanningsansvarlig fra landsstyret av medlemmene:

  • Marte-Marie Wallander Karlsen, Oslo
  • Lars Mathisen, Oslo
  • Michael Mortensen, Hordaland

 

Vi vil ønske det nye landsstyret lykke til med arbeidet!