50 års jubileum - faggruppen

Av Espen Gade Rolland, 22.11.2017

Norsk sykepleierforbunds Faggrupppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus (NSF-SPoR) fyller 50 år i 2017. Det markere vi på Mørketidskonferansen 2017, se vedlagte program.

Etter lang tids søking og bruk av mange ulike tilnærminger, fant vi endelig stiftelsesdatoen til forløperen til NSF-SPoR, nemlig Landsgruppen av Psykiatriske sykepleiere.

Stiftelsesmøte var 3. mars 1967 i forsamlingssalen Dikemark sykehus, avd III.  Vi ønsker å markere dette og ingen ting kunne da være bedre enn å gjøre det i forbindelse med Mørketidskonferansen i Tromsø. Marie Lysnes var en sentral del av etableringen av faggruppen, hun var som kjent fra Tromsø og vi bringer henne litt tilbake til sin barndomsby. Les om Marie Lysnes i Tidsskrift for psykisk helse og rus. Vi ønsker selvfølgelig å ha henne og hennes arbeid for psykiatrisk sykepleie i fokus når vi skal markere femtiårsdagen. Men vi ønsker også å løfte frem andre som har vært viktige aktører i faggruppens femtiårige liv.

Se vedlagte program