Nær halvparten deltidsstillinger

Av NSF, 27.09.2017

Nesten halvparten av alle utlyste sykepleierstillinger er deltidsstillinger, viser en rapport Retriever har laget på oppdrag av NSF. Den inkluderer alle utlyste stillinger fra februar-september 2017. 

Det er stor sykepleiermangel, og både politikere og  arbeidsgivere mener at det er helt nødvendig med flere heltidsstillinger. Likevel ser man daglig de merkeligste brøker for sykepleierstillinger.

For å påvirke både nasjonale og lokale politikere er det viktig med fakta. Derfor har NSF engasjert medieanalysebyrået Retriever til å registrere alle utlyste stillinger hver eneste måned.

Heltid må være hovedregelen

- Det første som må skje for å få flere heltidsansatte, er å lyse ut hele stillinger, sier forbundsleder i NSF, Eli Gunhild By.

Oversikten viser at det er store forskjeller både i sykehusene og i kommune.  Det viser at det er mulig dersom det er vilje.

- Kampen om arbeidskraften vinnes av dem som tar de ansattes arbeidssituasjon på alvor. Heltid må være hovedregelen. De som, av ulike grunner, ønsker deltidsstilling må  også få mulighet for det, sier By.

Trondheim best på heltid

Over 9000 sykepleierstillinger er lyst ut i perioden. Av kommunene er det Trondheim som lyser ut flest heltidsstillinger, mens Porsgrunn er den dårligste.

For sykehusene er det  Universitssykehuset i Tromsø som har flest heltidsstillinger, mens Sykehuset Telemark har færrest.