Universitetsstudium for NSFs tillitsvalgte

Av NSF, 28.09.2018

Er du tillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund, og har vært det i mer enn tre år? Da kan du søke om plass ved Bergensstudiet, et universitetsstudium spesielt utviklet for deg. Reise og øvrige utgifter dekkes av NSF.

Les mer om studiet, og hvordan du søker.

Søknadsfristen er 1. november 2018.