Verdensdagen for Psykisk Helse

Av Anne Hansen Vartdal, 27.09.2017

Verdensdagen for Psykisk Helse markeres onsdag 11.oktober i Arendal. I den forbindelse  inviterer Mental Helse Ungdom –Østre -Agder, Mental Helse, SPOR- faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus -Aust-Agder og Arendal kommune til åpent møte med fokus på nettmobbing og hvordan det påvirker ungdom.

Målet er å økt oppmerksomhet på utfordringen og være en ekstra støtte til det arbeidet som drives i ungdomskolen.

 

 

 

Sted:  Arendal Kulturhus, LILLE Torungen

Tid:    Onsdag 11. oktober kl 1800-2100. 

Program:

  • Velkommen ved leder av Spor Camilla Unger Weierholt og folkehelsekoordinator

            Tone Worren Kløcker.

  • Introduksjon av Ung data Rapporten tall ved Geir Møller-Telemarksforskning
  • Foredrag av Mental Helse Ungdom ved Christian Syvertsen og Ingrid Bruun

Lett bevertning.

Arrangementet er gratis.

Innlederne tar utgangspunkt i elvenes egen undersøkelse fra Ung Data Rapporten som sier noe om hva elevene selv opplever i Arendal.

Det inviteres til  åpent møte for alle, en spesiell målgruppen er ungdomsskole elever og foresatte.

Tema som blir belyst:

Hva gjør nett mobbing med oss?

Hvordan påvirker det trivsel og læring

Hvordan påvirker det selvbilde

Ekskludering- hvordan skjer det?

Positive vinklinger som vi kan arbeide med.