Nye hovedtillitsvalgte

Av Live Bergflødt Gusfre, 28.09.2017

NSF Buskerud har fått to nye hovedtillitsvalgte. I Drammen kommune har Kristine Katrud Ask overtatt vervet etter Ann-Kathrin Moen Johansen, og på Drammen sykehus vil Kathy Lie overta etter Espen Bjørkenes om kort tid.

Drammen kommune fikk ny hovedtillitsvalgt 14. august etter at Ann-Kathrin Moen Johansen startet i ny stilling som leder i Drammen kommune. Ann-Kathrin har sittet i vervet siden februar 2013. 

Kristine Katrud Ask som overtok vervet har lang erfaring i NSF. Hun har vært tidligere leder og nestleder for NSF student, tillitsvalgt i kommunehelsetjenesten, og sitter i fylkesstyret til NSF Buskerud.

På Drammen sykehus vil Kathy Lie overta etter Espen Bjørkenes som blir ny leder på nevrologisk sengepost. Espen har vært hovedtillitsvalgt siden september 2014.

Kathy Lie kommer fra medisinsk intensiv, og har vært tillitsvalgt for NSF i flere år.

NSF Buskerud ønsker Kristine og Kathy lykke til med vervet, og takker samtidig både Espen og Ann-Kathrin for den gode jobben de har gjort i sin periode som hovedtillitsvalgte.