VIL(LE)KÅR FOR LEDELSE?

Av Siri Rinnan Gulpinar, 28.09.2017

Da er vi i gang med årets lederkonfernase