Fagdager i regi av NSF

Av NSF OUS, 29.09.2017

NSF OUS arrangerer også i år fire fagdager med aktuelle tema. I år er det to dager med generell sykepleie, en dag med kreftsykepleie og en dag med fokus på psykiatri og rus.

Dagene er gratis for medlemmer av NSF, og kr 300,- for ikke-medlemmer.

Påmelding:

Generell sykepleie - 11.10 til mholmset@ous-hf.no innen 2. oktober.

Psykiatri og rus - 01.11 til uxbeav@ous-hf.no innen 24. oktober.

Kreft - 14.11 til choel@ous-hf.no innen 6.11.

Generell sykepleie - 28.11 til uxoxro@ous-hf.no innen 17.11.

Alle dagene er meritterende for klinisk stige.

Husk å melde fra om eventuelle allergier og spesielle behov når du melder deg på. Se vedlagte program for mer informasjon.