Takker for all støtte

Av NSF, 03.10.2017

Forbundsleder Eli Gunhild By vil takke alle de utenfor NSF som har gitt sin støtte til streiken i Kreftforeningen. 

– Støtten har betydd utrolig mye og har vært en oppmuntring til de som har vært gjennom en langvarig streik. De har opplevd at de har stått i en viktig kamp både på vegne av andre norske sykepleiere og andre arbeidstakere.

Streiken ble avblåst mandag etter at partene endelig kom til enighet. Avtalen sikret NSF sine medlemmer fortsatt streikerett på avtalen og minstelønnssatser som følger bransjenivået for sykepleiere.

– Streiken har vist at vi er sterkere sammen. Støtten har bidratt til å sende et signal til hele arbeidslivet, der konkurranseutsetting, tariffhopping og press på vilkår aktualiserer seg, om at det nytter å kjempe for å beholde opparbeidede rettigheter. Jeg er stolt av mine medlemmer i Kreftforeningen og samtidig takknemlig for all støtten vi har fått underveis. Takk igjen, sier Eli Gunhild By.